доц. Мирослав Богданов

преподавател по „Пространствен дизайн”

Роден на 04.09.1966 г. в гр. София. Завършва ССХУ по ПИ в гр. София, специалност „Аранжиране” през 1985 г. Придобива висше образование в „Национална художествена академия”, специалност „Пространствено оформление” през 1995 г. От 1995 г. е редовен преподавател по „Пространствен дизайн” в Национална художествена академия. В периода 1995 – 2002 г. последователно е асистент, ст. асистент и гл. асистент. Присъдено звание „Доцент” от ВАК при МС през 2002 г. Ръководител катедра “Рекламен дизайн” в Национална художествена академия от 2004 г . Ръководител специалност “Пространствено оформление” в последствие “Рекламен дизайн” от 2003 г. Член на СБХ, секция „Пространствен дизайн и реклама” от 1997 г.