доц. Даниела Янкова

преподавател по „Компютърно проектиране”

Родена на 11.08.1959 г. гр. София. Завършва ВИАС, специалност Архитектура, катедра „Обществени сгради” през 1981 г. От 1981 до 1992 г. е проектант последователно в „Техноимпорт” и „Металпроект”. През 1987 г. участва в компютъризирането на проектантския процес в КНИПИ Металпроект и създаването на компютърно звено. От 1992 до 1994 г. работи в РА „Алиса-7” – графичен дизайн. От 1994 г. е редовен преподавател в НХА в катедра „Художествено просранствено оформление”, а от 1996 г. – старши преподавател в същата катедра. Присъдено звание „Доцент” от ВАК при МС през 2001 г. Член на САБ.