доц. д-р Татяна Стоичкова

преподавател по „Реклама”

Родена на 17.7.1955 г. гр. София. Присъдено звание „Доцент” от ВАК при МС през 2002 г. От 2015 г. е редовен преподавател по „Арт-мениджмънт и реклама” в специалност „Рекламен дизайн” на Национална художествена академия.