ас. д-р Светлин Балездров

преподавател по „Графичен дизайн”

Роден на 19.10.1981 г. в гр. Сливен. Завършва ССХУ по ПИ в гр. Сливен през 2000г. Придобива висше образование в „Национална художествена академия”, специалност „Плакат” през 2006 г. От 2007 г. е хоноруван преподавател, а от 2010 г. редовен асистент по „Графичен дизайн” в специалност „Рекламен дизайн” на НХА. Член на СБХ, секция „Графичен дизайн” от 2006 г.