HermesSOFT

Дейността на ХермеСОФТ е свързана с дизайн и разработване на шрифтове,
многоезикова поддръжка за Macintosh и Windows операционни системи,
консултации, поддръжка и доставка на професионални системи за
предпечатна подготовка и специализиран софтуер за графично оформление и дизайн.