СБХ

Съюзът на българските художници е творческо сдружение с идеална цел. Целта на организацията е да защитава интересите на своите членове и да съдейства за развитието и популяризирането на изобразителното изкуство у нас и в чужбина.