Международен панаир - Пловдив

Международен панаир - Пловдив е първата панаирна организация в България, която е член на Международната асоциация на изложбената индустрия UFI /от 1936 година/. Седем от проявите са покрили най-високите панаирни критерии и са одобрени от UFI - Международен технически панаир; Международен панаир на потребителски стоки и технологии; международните изложби Агра; Винария; Медикус, Денто, Галения; ПринтКом; Фудтех.