Специалност "Рекламен дизайн" на COPIS 2023

От 13 до 15 септември 2023, в Международния изложбен център София (IEC) в рамките на ежегодното изложение COPIS, специалност Рекламен дизайн в НХА представи изложба на дипломни проекти от широк спектър: витрини, панаирни щандове и музейни експозиции. Експозицията предизвика определен интерес както сред широката публика на изложението, така и сред специализираната аудитория.