Дипломна защита - випуск 2023

На 1.02.2023 г. в сградата на Националната художествена академия бул. „Цариградско шосе“ 73, ателие 30 успешно защитиха дипломниците от о.к.с. Магистър: Патрисия Маноилова и Цветомил Богданов.