Специалност "Рекламен дизайн" с изложба на COPIS 2022

Специалност "Рекламен дизайн" участва със студентска изложба на единственото изложение за печатни и рекламни комуникации в България - COPIS 2022, което се провежда от пети до осми октомври 2022 г. в Интер Експо Център - София. Излождата включва дипломни проекти на студентите от о.к.с. Бакалавър - Диляна Пеева, Калина Ненкова и Петя Христова. В експонирането на изложбата активно участие взеха студенти от втори и трети курс.