Дипломна защита - випуск 2021

На 23.06.2021 г. в сградата на Националната художествена академия бул. „Цариградско шосе“ 73, студио 30 се проведе дипломна защита на специалността „Рекламен дизайн“. В о.к.с. Бакалавър успешно защитиха дипломниците: Бела Иванова, Дарина Илиева, Десислава Костова, Ива Енчева, Ива Терзиева, Ивана Попчевска, Йоана Георгиева, Катарина Янева, Кристин Леекасса-Райкова, Людмила Отузбирова, Патрисия Маноилова, Сияна Георгиева, Станислава Филипова, Тамара Милошевска, Тамара Попчевска, Теодора Първанова, Цветомил Богданов

 

Бела Валентинова Иванова
Дарина Каменова Илиева
Десислава Константинова Костова
Ива Маргаритова Енчева
Ива Иванова Терзиева
Ивана Попчевска
Йоана Венциславова Георгиева
Катарина Георгиева Янева
Кристин Даниел Леекасса-Райкова
Людмила Ивелинова Отузбирова
Патрисия Димитрова Маноилова
Сияна Стоянова Георгиева
Станислава Пламенова Филипова
Тамара Милошевска
Тамара Попчевска
Теодора Пламенова Първанова
Цветомил Ивалинов Богданов