Диплпмна защита - випуск 2020

На 30.06.2020 в сградата на НХА бул. Цариградско шосе № 73, ателие 30 се проведе дипломна защита на специалност "Рекламен дизайн". В о.к.с. БАКАЛАВЪР успешно защитиха дипломниците:  Александрина Гешева, Ванеса Колчевска, Десислава Георгиева, Ива Горгиоска, Илиана Христова, Кадрие Ахмед, Петър Христов, Симона Цонева.