Дипломна защита - випуск 2020

На 06.02.2020г. от 10:00 часа в сградата на НХА бул. Цариградско шосе № 73, ателие 30 се проведе дипломна защита на специалност "Рекламен дизайн". В о.к.с. МАГИСТЪР успешно защитиха дипломниците:  Калина Славина, Кристина Кривчева, Мария-Йоана Хаджиева, Симона Кожухарова-Ангелова, София Пенева.