Пътуваща изложба "Дизайн на музейни експозиции" гостува в гр. Сливен

На 16 май от 17:30 ч. в галерия „Нова“ - Сливен бе открита изложбата „Дизайн на музейни експозиции“ на специалност „Рекламен дизайн“ към НХА. Изложбата откриха доц. Мирослав Богданов - декан на Факултета за приложни изкуства към НХА - София и Александър Дойчинов - директор на Национална художествена гимназия "Димитър Добрович" - Сливен.

Изложбата включва представителна извадка от студентски проекти със специален фокус върху музейните експозиции – постоянни и временни. Тази учебна задача има за цел да формира широк спектър от умения, свързани със създаването на експозиция, отговаряща на всички съвременни норми и изисквания за функционалност и естетика.Проучването, изследването и интерпретирането на исторически, етнографски, художествени и природонаучни сюжети е в най-широк спектър, който илюстрира обширния тематичен обхват на музейните задания.

Изразните форми в студентските проекти са синтез от класически и съвременни техники за осъществяване на музейните цели - от традиционните и утвърдени средства за експониране до най-авангардните технологични решения за мултимедийно и интерактивно съдържание. 

Наред с основополагащите познавателни цели на музея е потърсено цялостното въздействие върху посетителя посредством неговото силно емоционално обвързване с темата.