ПОЕЗИЯ и КАЛИГРАФИЯ

 

 

Поезия и Калиграфия

 e проект на Националната Художествена Академия  - София /НХА/

катедри Рекламен Дизайн и  Книга и печатна графика

в партньорство с:

Национално Училище по изкуствата Проф. Веселин Стоянов - Русе

Графичния Кабинет на Регионална библиотека “Любен Каравелов” - Русе 

Галерийно пространство ПРИЯТЕЛИ - Русе

литературна школа БРОД -Русе

 

 

Публично видимите прояви  като резултат от работата по проекта са:

 

ОТВОРЕНО АТЕЛИЕ ПО КАЛИГРАФИЯ 

водено от проф. Тодор Варджиев заедно с 

преподавателите Теодор Лихо и Светлин Балездров 

и студенти от НХА на 12 и 13 май 2011 от 13:30 до 17:30 часа

в ателие # 13 на Националното училище по изкуствата 

“Проф. Веселин Стоянов” - Русе

 

ИЗЛОЖБА 

на студенти от Националната Художествена Академия - София

катедри РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН и КНИГА И ПЕЧАТНА ГРАФИКА

и ученици от НАЦИОНАЛНОТО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА 

“Проф. Веселин Стоянов”, Русе - участници в  ОТВОРЕНОТО АТЕЛИЕ ПО КАЛИГРАФИЯ.

 14 - 29 май 2011 г. в АРТпростор ПРИЯТЕЛИ, Русе ул. ”Иван Вазов” # 9

откриване на изложбата с КЪСЕН ВЕРНИСАЖ в рамките на нощта на галериите и музеите 

с ДЕМОНСТРАЦИЯ на КАЛИГРАФИЯ  и  ПОЕТИЧНО НОКТЮРНО от членове на литературната школа БРОД.

 

Студентите в процеса на решаване на  художествено-творчески задачи в областта на синтеза между словесен, графичен и експозиционен образ, проведоха лични манускриптно-калиграфски изследвания и създадоха графичен образ на лирични произведения по собствен избор. Под ръководството на преподавателите си в ателиетата оформиха експонати и проектираха с тях изложба за конкретното пространство на АРТпростор ПРИЯТЕЛИ в Русе. 

При работата си в ОТВОРЕНОТО АТЕЛИЕ  представиха по  атрактивен и комуникативен начин спецификата на калиграфията и създаването чрез изразните средства на експозиционния дизайн на силен художествен образ. Създаваните експонати се заснеха и станаха основа на мултимедийно слайд-шоу, което бе прожектирано върху фасадата на Математическата гимназия по време на нощта на музеите и галериите - 14 май. Оригиналните калиграфски експонати от отвореното ателие след приключване на изложбата постъпиха в Графичния кабинет на регионална библиотека “Любен Каравелов” - Русе и  поставиха основата на калиграфска колекция, а студентските разработки - ще постъпят във фонда на Музея на Академията. 

Като резултат от широкия публичен и професионален интерес към събитията в проекта, партньорите декларираха воля за развитие на проекта в бъдеще и превръщане на ОТВОРЕНОТО АТЕЛИЕ в традиционно. 

 

В дните на отвореното ателие гостуващите в Русе студенти и преподаватели се запознаха с уникални издания от фонда на регионална библиотека “Любен Каравелов” - Русе, Историческия музей и други артефакти в района.

  За студентите и преподавателите от НХА се проведе образователно-изследователска обиколка на Скалните църкви в района на с. Иваново, Средновековната крепост в с. Червен.