Дипломна защита випуск 2018

На 20.06.2018 в сградата на НХА бул. Цариградско шосе № 73, ателие 30 се проведе дипломна защита на специалност "Рекламен дизайн". В о.к.с. БАКАЛАВЪР успешно защитиха дипломниците:  Виктория Николова, Ивелина Ямалиева, Илиана Николова, Калина Славина, Кристина Кривчева, Маринела Галева,  Мария-Йоана Хаджиева, Мария Кръстева, Мартина Шатова, Неда Фратева, Радина Йорданова, София Пенева. А в о.кс. МАГИСТЪР успешно защитиха. Адриана Цветанова, Десислава Харалампиева, Камена Йовчева, Павлина Вичева.