Учебна практика в РИМ "Стою Шишков" - Смолян

През периода от 2 до 6 юни 2018 г. в РИМ „Стою Шишков“ – Смолян, студенти от специалност „Рекламен дизайн“, проведоха  учебна практика ръководени от ст. преп. д-р Теодор Лихо . Разделени по екипи те подготвиха идейни проекти за временна мобилна изложба „Костадин Илчев – гайдарят, учителят, майсторът“ с автор Ваня Йорданова и модулна експозиционна система за временни изложби в залите на музея. Студентите разгледаха и етнографската сбирка в с. Широка Лъка. Практиката завърши на 6 юни с представяне от 11.00 часа на проектите и професионална дискусия по тях. След полемичната част на обсъжданията директорката на Музея г-жа Таня Марева благодари на студентите за активността им и подчерта задоволството на целия си екип от традиционното сутрудничество сьс специалност Рекламен Дизайн и всички катедри от НХА. Предвижда се дизайнерските разработки на студентите третокурсници да бъдат заведени в Научния архив на институцията и реализирани при първа вьзможност.