Учебна практика в ЕМО "ЕТЪР"

 

От 26 до 30 юни студенти от катедра Рекламен дизайн бяха на традиционна вече учебна практика в Регионален исторически музей “Стою Шишков” в град Смолян. 
Студентите имаха предварително поставена задача от домакините да проектират сувенири и рекламни материали, свързани с музея. След запознаване на място с емблематични експонати от постоянната експозиция, студентите започнаха интензивна работа. 
Практиката завърши с представяне на работния процес и крайния резултат пред професионална публика и представители на институциите в града. Домакините публично благодариха на студентите и техните преподаватели за вложената енергия и креативност. 

 

От 2 до 6 юни студентите от втори курс специалност "Рекламен дизайн" бяха на учебна практика в Етнографски музей на открито "ЕТЪР", в град Габрово. 

Студентите имаха предварително поставена задача от домакините да подобрят визуалната комуникация и информационните носители в музея, както и да съдействат за привличането на вниманието на посетителите към две спицифични съоръжения - пушило и сушило за сливи. След запознаване на място с многобройните обекти и тяхната специфика, студентите започнаха интензивна работа. В процеса бяха проучени и анализирани възможностите за по-достъпно представяне на информацията за посетители.

Практиката завърши с представяне на работния процес и крайния резултат пред представители на музея и професионална публика. Домакините публично благодариха на студентите и техните преподаватели за вложената енергия, креативност и професионализъм.