ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД НА МУЗЕЙНИЯ ПЛАКАТ

Тази година се проведе вторият Национален преглед на музейния плакат - Смолян 2017, на който организатори са Министерство на културата, Община Смолян, а инициатор и домакин е Регионален исторически музей “Стою Шишков” – Смолян. В качеството си на съорганизатор и традиционен партньор Национална Художествена Академия участва активно в осъществяването на събитието. Специалност "Рекламен дизайн" разработи визуалната идентичност и рекламните материали.

На 2 октомври 2017 в залата на Академичния съвет на НХА се проведе класиране и селектиране на получените плакати от жури, съставено от проф. Георги Янков (специалност "Плакат и визуална комуникация" към НХА), Мирослав Богданов (специалност "Рекламен дизайн" към НХА), д-р. Светлин Балездров (специалност "Рекламен дизайн" към НХА), представители на РИМ – Смолян, община Смолян и експертът от МК г-жа Катя Джумалиева. Журито определи 10 селектирани финалисти, а между тях бяха определени плакатите на 1, 2 и 3 места.

От 16 до 19 октомври 2017 г. студентите от катедра Рекламен дизайн Георги Десподов и Здравко Бенев, заедно със ст. преп. Теодор Лихов участваха в аранжирането и пространственото оформление на експозицията на Прегледа в залите на Регионален исторически музей “Стою Шишков” в град Смолян. На 19 октомври те взеха активно участие с презентация в Дискусионен форум, предхождащ церемонията по награждаването на отличените участници с участието на зам. Министъра на културата г-н Румен Димитров.

При закриване на официалната церемония на Прегледа, директорката на РИМ – Смолян, г-жа Таня Марева благодари за институционалната подкрепа, която  Прегледа получава от НХА и оцени високо професионализма на преподавателите и експертния подход на студентите от специалност Рекламен дизайн при неговата реализация.