ИСУ 2017

ИСУ 2017 - интердисциплинарен студентски уъркшоп под патронажа на Главния архитект на София, арх. Здравко Здравков.

ИСУ‘2017 се провежда за трети път в УАСГ и е първият по рода си в България на базата на сформиране на интердисциплинарни студентски екипи от различни специалности и университети. Студентският уъркшоп е организиран съвместно от Архитектурния и Строителен Факултети при УАСГ, както и с любезното съдействие на Катедра „Екология и ландшафтна архитектура” към Лесотехническия университет, Национална художествена академия в София, Нов Български Университет, Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“, ВСУ „Любен Каравелов“, Катедра Философия към СУ, Бизнес – АРТ и креативно предприемачество УНСС.

Студентите от специалност "Рекламен дизайн" Аделина Колчева, Божана Бончева, Валентин Нанков, Георги Десподов, Здравко Бенев, Сара Йончева, Стефка Момчилова с ръководител ас. д-р Светлин Балездров работиха съвместно с колегите си от другите университети. Резултатите от работата бяха представени на специално организирана изложба и презентация в изложбената зала на корпус А в УАСГ, където се състоя журирането, последвано от официална церемония по награждаването. Сред членовете на журито беше доц. Даниела Янкова. Журито и организаторите изразиха удовлетворението си от съвместната работа на студентите и тяхното цялостно представяне. Най-доброто проектно решение беше предложено от първи екип (на снимката по-долу).