TRANSFORM

През април 2011г. в София се проведе международния проект "Трансформ", включващ десет академии и университети по изкуствата от югоизточна Европа. Експозиционния дизайн беше дело на доц. Мирослав Богданов, ст. преп. Теодор Лихов и ас. Светлин Балездров. Студентите от специалността взеха активно участие в реализирането на експозицията. Студентката Петя Благоева спечели вътрешноакадемичния студентски конкурс за лого на събитието.