Дипломна защита о.к.с. "Магистър" 2017

На 2.02.2017 се проведе дипломна защита на специалност "Рекламен дизайн". Успешно защитиха в о.к.с. "Магистър" Мария Таскова и Силва Апостолова.