изложбата "Сурова в Пернишко"

На 29 януари от 16 ч. генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова откри изложбата "Сурова в Пернишко" в Националния етнографски музей. 

Изложбата се организира по повод вписването на Народния празник "Сурова" - най-колоритния и емблематичен местен новогодишен български празник, в Представителния списък на Нематериалното културно наследство на човечеството на ЮНЕСКО. 

Организатори са Институтът за етнология и фолклористика с Етнографския музей към БАН и Районният исторически музей в Перник, с любезното съдействие на специалност "Рекламен дизайн" към Националната художествена академия. 

Идейният проект е дело на доц. Мирослав Богданов, а д-р. Леонора Бонева допринесе при оформянето на тематичния план. В проектирането и изпълнението на изложбата взеха участие асистентите - Десислава Лазова, Светлин Балездров и студентите - Боян Петров, Боряна Иванова, Габриела Боянова, Десислава Харалампиева, Лидия Георгиева, Силвия Божилова.