Специалност "Рекламен дизайн" проектира и изпълни експозицията " Първи национален преглед на музейния плакат - Смолян 2015".

Специалност "Рекламен дизайн" проектира и изпълни експозицията " Първи национален преглед на музейния плакат - Смолян 2015". Изложбата се откри на 25 септември 2015 г. в излождената зала, предназначена за временни експозиции, на РИМ "Стою Шишков" - Смолян. Успешното осъществяване на събитието е резултат на дългогодишното сътрудничество между Националната художествена академия и РИМ - Смолян. Специалност "Рекламен дизайн" беше ангажирана с изготвянето и реализацията на експозицията и съпътсващите събитието рекламни материали. В процеса взеха участие преподавателите - доц. Мирослав Богданов, ст. преп. Теодор Лихов, ас. Светлин Балездров и студентите - Десислава Харалампиева и Димитър Кърджилов.