Преподаватели от специалност "Рекламен дизайн" участваха в Ямбол на национална среща-семинар „Добри практики в музеите“

По покана на Министерството на културата, преподавателите от НХА доц. Мирослав Богданов и ст. преп. Теодор Лихо взеха участие в 11-ата Национална среща-семинар „Добри практики в музеите“. Събитието се състоя от 23 до 25 септември в гр. Ямбол и в него се включиха представители на над 60 музея и галерии от страната. В хода на срещата, доц. Богданов и ст. преп. Лихо представиха пред аудиторията процеса на обучение в специалност „Рекламен дизайн“. Показаните студентски разработки на музеен експозиционен дизайн предизвикаха силен интерес от страна на присъстващите специалисти. Бяха осъществени значителен брой контакти, като предпоставка за бъдещи ползотворни сътрудничества.