Учебна практика на студентите от трети курс в РИМ - Смолян

 

Практиката на студентите от специалност "Рекламен дизайн" в НХА-София се проведе в периода 22-26.06.2015 г. в залите на РИМ-Смолян.
Студентите, разделени по екипи подготвиха идейни проекти за временна изложба и експониране на плакатите от Първи Национален преглед на музейния плакат - Смолян-2015.Практиката на студентите от специалност "Рекламен дизайн" в НХА-София се проведе в периода 22-26.06.2015 г. в залите на РИМ-СмоляПрактиката на студентите от специалност "Рекламен дизайн" в НХА-София се проведе в периода 22-26.06.2015 г. в залите на РИМ-Смолян.

 

Студентите, разделени по екипи подготвиха идейни проекти за временна изложба и експониране на плакатите от Първи Национален преглед на музейния плакат - Смолян-2015.

Практиката на студентите от специалност "Рекламен дизайн" в НХА-София се проведе в периода 22-26.06.2015 г. в залите на РИМ-Смолян.

Студентите, разделени по екипи подготвиха идейни проекти за временна изложба и експониране на плакатите от Първи Национален преглед на музейния плакат - Смолян-2015.

 

На 26.06.2015 г. студентите от трите работни групи от специалност "Рекламен дизайн" в НХА-София представиха своите идейни проекти в залите на музея.