ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ - МАГИСТРИ 2011

На 9 януари се състоя дипломната защита на випуск 2010, о.к.с Магистър. Успешно защитиха дипломниците Александра Деспотова, Десислава Лазова, Петя Георгиева, Теодора Василева, Цветелина Ушатова. Защитата премина при голям интерес сред академичната и професионална общност. Събитието уважиха представители от скция " Пространствен дизайн и реклама" към СБХ, списание "SignCafe", рекламни агенции, дизайнерски студия и много гости.