Винария 2015 в Международен панаир Пловдив

 

По покана на „Националната асоциация по дизайн и реклама“ Националната художествена академия участва в изложението Винария 2015 в Международен панаир Пловдив, със студентски произведения от специалностите „Рекламен дизайн“ и „Текстил – изкуство и дизайн“. 
До 8 март посетителите на изложението могат да видят студентски разработки в областта на пространствения дизайн. Проектите предлагат цялостен тотал дизайн на фирми и продукти, пряко свързани с темата на изложението „Винария“. 
Текстилните произведения на студентите от специалност „Текстил – изкуство и дизайн“ впечатляват със своите художествени решения и изработка

 

По покана на „Националната асоциация по дизайн и реклама“ Националната художествена академия участва в изложението Винария 2015 в Международен панаир Пловдив, със студентски произведения от специалностите „Рекламен дизайн“ и „Текстил – изкуство и дизайн“. 

До 8 март посетителите на изложението могат да видят студентски разработки в областта на пространствения дизайн. Проектите предлагат цялостен тотал дизайн на фирми и продукти, пряко свързани с темата на изложението „Винария“.