Дипломна защита на о.к.с. "Магистър" 2015 Катедра "Рекламен дизайн"

На 9 февруари от 10:00 часа, ателие 30 в сградата на бул. "Цариградско шосе" 73, етаж 2 се проведе дипломната защита на о.к.с. "Магистър" 2015 Катедра "Рекламен дизайн". На публичната защита присъстваха представители от рекламния бранш, бивши и настоящи възпитаници, колеги, приятели. Успешно защитиха своите дипломни проекти дипломниците: Атанас Лазаров, Василена Георгиева, Диана Стамова, Екатерина Загорска, Живка Райкова, Ралица Янакиева и София Алтова.