Специалност „Рекламен дизайн” в Национална художествена академия е желана, търсена и предпочитана специалност, възпитаниците на която имат максимално висока степен на професионална реализация. Специалността подготвя високо квалифицирани специалисти, способни да извършват художествено-творческа проектантска дейност в областта на рекламния дизайн. Негови основни обекти са: рекламни пана и пластики, рекламни витрини, рекламно-експозиционни щандове, търговско-промишлени изложения, търговско-рекламни пространства, изложбени експозиции с културен характер, музейни експозиции, ексопозиции за национални участия на световни изложения - EXPO, както и съпътстващите ги: лога, шрифтове, експозиционна графика, рекламни постери, билбордове, сувенири, дипляни, каталози, проспекти, кореспондентни материали, транспаранти, мултимедийни презентации, уеб реклама и др. Рекламният дизайн, като най-синтезирано изкуство в сферата на пластичните изкуства, обединява допирните точки на пространственият и графичен дизайн, рекламата, архитектурата, мултимедийните изкуства, съвременните технологии и материали. Специалност "Рекламен дизайн" осъществява обучение и подготовка в трите основни образователни степени – бакалавър, магистър, доктор.