ас. Венцислав Йорданов

преподавател по „Пространствен дизайн”

Роден на 22.07.1980 г. в гр. София. Завършва „Национална гимназия по приложни изкуства – Свети Лука“ София през 1999г. Придобива висше образование в „Национална художествена академия”, специалност „Рекламен дизайн” през 2012 г. От 2013-2015 г. е хоноруван преподавател в НБУ. От 2017 г. е асистент по „Пространствен дизайн” в специалност „Рекламен дизайн” на НХА.