доц. Мирослав Богданов

преподавател по „Пространствен дизайн”

повече
ас. Венцислав Йорданов

преподавател по „Пространствен дизайн”

повече
доц. Даниела Янкова

преподавател по компютърно проектиране

повече
ст. преп. Теодор Лихов

преподавател по графичен дизайн

повече
доц. д-р Татяна Стоичкова

ръководител катедра, преподавател по реклама

повече
ас. д-р Светлин Балездров

преподавател по графичен дизайн

повече

ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

проф. Божидар Йонов - „Пространствен дизайн”
арх. Юлияна Стойчева - „Архитектура”
инж. Емил Иванов - „Техника и технология”
инж. Георги Стефанов - „Техника на осветлението”
Александър Ташков - „Живопис”
Димитър Василев - „Теория на музейната експозиция”